Sara Brodin Söderlund
sara@grodd.se
070-7142211
0370-98060

Jag skapar kommunikation i bild och text, på webb och i tryckt form. Snart är en ny webbsida för Grodd färdig där du kommer att kunna se mer.

Min senaste produktion är en lansering av eldkorgen ”Flames”. Foto, text, folder och webb.
Se www.eneld.se